งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในหัวข้อ “Climate Action Policy”

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

1,699

15/05/2566

     TGO ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในหัวข้อ “Climate Action Policy” วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
   
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายจำนวน 375 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคมธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสรุปภาพรวม นโยบาย กฎหมาย ข้อกำหนดหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality-Net Zero
 
    และมีการบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน Climate Change ของประเทศไทย รวมถึงการสรุปภาพรวม นโยบาย กฎหมาย ข้อกำหนดหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน Climate Change ของประเทศไทย ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ นโยบาย กฎหมาย ข้อกำหนดหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก  จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ที่ปรึกษาเครือข่าย TCNN, คุณจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
 
 

    โดยท่านสามารถเลือกเข้าร่วมผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

        1. ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ (จำนวนจำกัดเฉพาะสมาชิกเครือข่าย TCNN 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน) 
             ที่อยู่ 9/9 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร กทม
             https://maps.app.goo.gl/QGAehe5opL8xCdwn8?g_st=il

        2. ช่องทาง Zoom Meeting 
           
Meeting : https://us02web.zoom.us/j/84568982652?pwd=c1R6UkFaZTdXMmttRDZXdytEaUNXUT09
            Meeting ID: 845 6898 2652
            Passcode: TCNN1234

 
ท่านสามารถรับชมสัมมนาฯ ย้อนหลังได้ที่ :
 
 
CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights