งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Carbon Market: Climate Action Tool for Carbon Neutral-Net Zero Future”

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องออร์คิด 3 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

1,843

28/04/2566

 

               TGO ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในหัวข้อ “Carbon Market:  Climate Action Tool for Carbon Neutral-Net Zero Future” เป็นวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องออร์คิด 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ     

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายจำนวน 400 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  สมาคมธุรกิจ  และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นสถานการณ์ ทิศทางของตลาดคาร์บอน และแนวโน้มตลาดคาร์บอนในประเทศไทย รวมถึงการซื้อขายและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality-Net Zero

               และมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ในหัวข้อแรกพบกับ สถานการณ์ และแนวโน้มตลาดคาร์บอนในประเทศไทย คุณอโณทัย สังข์ทอง  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต หัวข้อถัดไป เรื่อง ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดย  คุณวรารัตน์ ชอุ่มเครือ  ผู้จัดการ สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต ต่อมาในหัวข้อ แพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย โดย คุณนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และช่วงสุดท้ายจะมีการถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเปิดบัญชีระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการเปิดบัญชีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย อีกด้วย นับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

               โดยท่านสามารถเลือกเข้าร่วมผ่าน 2 ช่องทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่

               1. ห้องออร์คิด 3 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ (จำนวนจำกัดเฉพาะสมาชิกเครือข่าย TCNN 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน โดย 1 องค์กรสามารถลงได้ 2-3 ท่าน ให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนก่อน ) เต็มแล้วค่ะ
               ที่อยู่ 9/9 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร กทม.
                https://maps.app.goo.gl/QGAehe5opL8xCdwn8?g_st=il

               *สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก TCNN สนใจในการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ดังกล่าว สามารถสมัครสมาชิก TCNN ได้ที่ : http://tcnn.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZEdOdWJsOXlaV2RwYzNSeVlYUnBiMjQ9

                2. ช่องทาง Zoom Meeting ทางองค์กรสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกี่คนก็ได้ไม่จำกัดนะคะ (โดยจะนำส่งให้ 2-3 วันก่อนงานสัมมนาฯ ค่ะ) 
                  
 Meeting :

ขอนำส่งลิงค์การสัมมนาฯ ดังลิงค์แนบ :
Time: Apr 28, 2023 01:30 PM Bangkok
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 890 2285 3736
Passcode: TCNN1234

 

ท่านสามารถรับชมสัมมนาฯ ย้อนหลังได้ที่ :

https://drive.google.com/drive/folders/1AAUqpGYmut3ewRvoxiGQy_X_J-S3A45F?usp=share_link

ขอบคุณค่ะ

 

 

CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights