งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Climate Finance: Innovative Financing Instruments in Green Market

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Tulip โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

1,648

13/07/2566

.

     TGO ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในหัวข้อ “Climate Finance: Innovative Financing Instruments in Green Market” ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Tulip โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
   
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายจำนวน 412 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคมธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล โอกาสและความท้าทายในการะดมทุนจากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด  รวมถึง ร่วมรับฟังประสบการณ์จากต่างประเทศ ในการระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
 
 
    โดยได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินเชื่อวิสาหกิจขนาดใหญ่, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ประธานคณะอนุกรรมการด้าน Climate Finance เครือข่าย TCNN พร้อมทั้งมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อพิเศษ ดังต่อไปนี้
 • รู้จัก “การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล”
  โดย  คุณกฤษณ์ ตันติภิรมย์
        ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • การเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการระดมทุนจากโทเคนดิจิทัล เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด”
  โดย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
          by คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย
               ผู้อำนวยการ สำนักงานผู้จัดการ
          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

          by คุณอโณทัย สังข์ทอง
               ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต
          บริษัท ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ จำกัด 

          by ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์
               ระธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

          บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด 
          by คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ 
               กรรมการผู้จัดการ 
    ผู้ดำเนินรายการ โดย 
           คุณบุญรอด เยาวพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ
           บริษัท เดอะ ครีเอจี จำกัด
 • ประสบการณ์จากต่างประเทศ ในการระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
  โดย  คุณลดาพร ขุณิกากรณ์
          Regional Director, SEA & Oceania, Climate Projects
          บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด  โดยท่านสามารถเลือกเข้าร่วมผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

          1. ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ (จำนวนจำกัดเฉพาะสมาชิกเครือข่าย TCNN 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน) 
               ที่อยู่ 9/9 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร กทม
               https://maps.app.goo.gl/QGAehe5opL8xCdwn8?g_st=il

          2. ช่องทาง Zoom Meeting 
               Join Zoom Meeting
               https://us02web.zoom.us/j/83767951533?pwd=TnFOdmtZMnhOVlJhbXVVekNBRFBsdz09
               Meeting ID: 837 6795 1533
               Passcode: TCNN1234

  โดยท่านสามารถรับชมเทปบันทึกภาพงานสัมมนาฯ ผ่าน Link ดังแนบ :
CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights