สัมมนาและฝึกอบรม

สัมมนาและฝึกอบรม ทั้งหมด 7 รายการ

งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย  “Innovative Climate Change Technology for Net-Zero Goal”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย “Innovative Climate Change Technology for Net-Zero Goal”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย “Workshop:  การใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการซื้อขาย ผ่านแพลตฟอร์ม FTIX”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย “Workshop: การใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการซื้อขาย ผ่านแพลตฟอร์ม FTIX”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Climate Finance: Innovative Financing Instruments in Green Market
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Climate Finance: Innovative Financing Instruments in Green Market
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ Workshop : การรายงานผลการดำเนินงานสมาชิกประเภท “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก  (Climate Action Leading Organization: CALO)”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ Workshop : การรายงานผลการดำเนินงานสมาชิกประเภท “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO)”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Carbon Market: Climate Action Tool for Carbon Neutral-Net Zero Future”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Carbon Market: Climate Action Tool for Carbon Neutral-Net Zero Future”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในหัวข้อ “Climate Action Policy”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในหัวข้อ “Climate Action Policy”
งานสัมมนาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Outcomes from COP27 และการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน”
งานสัมมนาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Outcomes from COP27 และการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน”
CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights