องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด 504 รายการ

ESG Explorer AG

ESG Explorer AG

ESG Explorer AG

PwC ประเทศไทย

PwC ประเทศไทย

PwC Thailand

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

Department of Agriculture

กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

Unilever Group of Thai Companies

กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย

Dow Chemical Thailand Group

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

port Authority of Thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์

Sirikit Hydro Power Plant, Electricity Generating Authority of Thailand

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty of Sciecne, Rankhamhaeng University

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Science, Maejo University

CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights