องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด 21 รายการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Carabao Group Public Company Limited

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

C.J. EXPRESS GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thonburi Healthcare Group

บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Builk One Group Company Limited

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

BTS Group Holdings PCL

บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด

บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด

Buranapa Group Co., Ltd

บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

P&C Group Co.,LTC

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัล กรุ๊ป จำกัด

Phoenix Consulting Group Company Limited

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Ratch Group Public Company Limited

บริษัท ร็อคเดล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ร็อคเดล กรุ๊ป จำกัด

ROCKDALE GROUP COMPANY LIMITED.

CopyRight © 2022 - 2023 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights