98 องค์กร

องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

 • บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  Cobra International Co., Ltd.

 • บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  BAFS Innovation Development Co.,Ltd.

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

 • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  LH Financial Group Public Company Limited

 • บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด

  PYRO ENERGIE CO., LTD.,

 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

  IRPC Public Company Limited

 • โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

  Oishi Food Service Company Limited

 • โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (สาขานวนคร)

  Oishi Trading Company Limited (Navanakorn)

 • โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาวังม่วง)

  Oishi Trading Company Limited (Wang Muang)

 • โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาอมตะนคร)

  Oishi Trading Company Limited (Amatanakorn)

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

  Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

 • บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดนครปฐม

  Sangsom Co,Ltd

 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd.

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Bangchak Corporation Public Company Limited (BCP)

 • บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด

  Siam Polyethylene Co.,Ltd.

 • บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

  Sura Bangyikhan Company Limited

 • บริษัท อี. คิว. รับเบอร์ จำกัด

  E. Q. Rubber Company Limited

 • บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  EASTERN PALM OIL CO.,LTD.

 • บริษัท เดอะ ครีเอจี จำกัด

  The Creagy Company Limited

 • บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด

  Fuengfuanant Co., Ltd.

 • บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

  SCG Packaging Public Company Limited

 • บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

  NR Instant Produce Company Limited

 • บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

  Thai Beverage Can Limited Company

 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  Thai Eastern Rubber Company Limited

 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  Thai Eastern Innovation Company Limited

 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  Thai Eastern Bio Power Company Limited

 • บริษัทสุรากระทิงแดง (1988) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

  Red Bull Distillery (1988) Co., Ltd.

 • โรงงานสุรา บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด

  SURA PISET THIPPARAT CO., LTD.

 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

  Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

 • ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กลุ่มบริษัท TCP)

  T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd (TCP Group)

 • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited

 • บริษัท ธนภักดี จำกัด

  Thanapakdi Co.,Ltd

 • บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (ศูนย์รวบรวมไข่กบินทร์บุรี)

  Better Foods Co., Ltd. (Egg Packing Kabinburi)

 • บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (เซ็นทรัลคิทเช่น)

  Better Food Co.,Ltd. (Central Kitchen)

 • บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

  Hitachi Energy (Thailand) Limited

 • บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

  Baker & McKenzie Ltd.

 • บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Ajinomoto Betagro Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd

 • บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 1,2,3

  Betagro Public Co., Ltd (Lopburi 1,2,3)

 • บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4

  Betagro Public Co., Ltd (Lopburi 4)

 • บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด สาขา โรงงานแปรรูปสุกรลพบุรี

  Betagro Agro Industry Co.,Ltd (Lopburi Swine Slaughterhouse)

 • บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  B.Foods Product International Co.,Ltd

 • บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด

  Satin textiles co.,Ltd

 • บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

  Kankwan Co.,Ltc

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

  Bank of Ayudhya Public Company Limited

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Kasikornbank PCL

 • บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด

  KANCHANASINGKORN CO., LTD.

 • บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  CK Power Public Company Limited

 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  WHA Corporation Public Company Limited

 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  True Corporation Public Company Limited

 • บริษัท นทีชัย จำกัด

  Nateechai Company Limited

 • บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  Bangkok Aviation Fuel Services Plc.

 • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

  BCPG Public Company Limited

 • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  BTS Group Holdings PCL

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  PTT Public Company Limited

 • บริษัท ประมวลผล จำกัด

  United Products Co.,Ltd.

 • บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

  Precious Shipping Public Company Limited

 • บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

  Fortune Parts Industry Public Company Limited

 • บริษัท มงคลสมัย จำกัด

  Mongkolsamai Company Limited

 • บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

  United Winery And Distillery Co.,Ltd.

 • บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด

  Simathurakij Co, Ltd.

 • บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

  Red Bull Distillery (1988) CO.,LTD.

 • บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด

  Luckchai Liquor Trading Co., Ltd.

 • บริษัท อธิมาตร จำกัด

  Athimart Company Limited

 • บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำกัด

  Tanning Industrial Zone km.34 Co.,Ltd

 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

  CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD.

 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

  Central Pattana Public Company Limited

 • บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด

  TheparunothaI Company Limited

 • บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

  Pet Focus Co.,Ltd

 • บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

  SIG Combibloc Ltd.

 • บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด

  S.S.Karnsura Company Limited

 • บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

  SANGSOM CO.,LTD. KANCHANABURI (FACTORY 2)

 • บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

  Siamese Ecolite Co., Ltd

 • บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

  Thai Ethoxylate Co.,Ltd.

 • บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

  Thai Wah Public Company Limited

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  Securities and Exchange Commission

 • บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

  Sahaviriya Steel Industries PLC

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  King Mongkut's University of Technology Thonburi KMUTT

 • บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Daikin Industries (Thailand) Ltd.

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

  Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

 • บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  Ditto (Thailand) PCL.

 • เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

  S&P Syndicate Public Co.,Ltd.

 • บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน)

  SCB X Public Company Limited

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  Rajamangala University of Technology Rattanakosin

 • บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

  Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd.

 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  Royal Park Rajapruek

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Chiang Mai University

 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Energy Research and Development Institute - Nakornping, Chiang Mai University

 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  B.Grimm Power Public Company Limited

 • บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited

 • บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

  A.J. Plast Public Company Limited

 • บริษัท ซิสเต็ม โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด

  System Logistics Asia Co., Ltd.

 • บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  Schneider (Thailand) Company Limited

 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Research Unit for Energy Economic and Ecological Management, Chiang Mai University

 • บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

  Sri Trang Agro Industry Public Company Limited

 • บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  Sri Trang Gloves (Thailand) Plc.

 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย

  Port Authority of Thailand

 • บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

  TPBI Public Company Limited

 • บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด

  K C Mahanakorn Co., Ltd.

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)

องค์กรสนับสนุนเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

>> สิทธิประโยชน์สำหรับองค์กรสนับสนุนเครือข่ายฯ <<

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิสเต็ม โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาอมตะนคร) โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (สาขานวนคร)
โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาวังม่วง) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย อชิเทค จำกัด
บริษัท จีเอ็มเอส อินเทอร์เนียร์ จำกัด บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำกัด บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะ ครีเอจี จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด บารามีซี่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอ็ม เอนเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เทรคกิ้งไทย จำกัด บริษัท โคร่า ไคลมเมท จำกัด บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อีจิซเทค จำกัด บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

สัมมนาและฝึกอบรม

Seminars and Trainings
งานสัมมนาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Outcomes from COP28 และทิศทางของภาคธุรกิจเอกชน”
งานสัมมนาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ “Outcomes from COP28 และทิศทางของภาคธุรกิจเอกชน”
งาน “แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)”
งาน “แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย “Innovative Climate Change Technology for Net-Zero Goal”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย “Innovative Climate Change Technology for Net-Zero Goal”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย “Workshop: การใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการซื้อขาย ผ่านแพลตฟอร์ม FTIX”
งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย “Workshop: การใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการซื้อขาย ผ่านแพลตฟอร์ม FTIX”
CopyRight © 2022 - 2023 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights